Subskrybuj: Posty | Komentarze

Umowa o dzieło nie taka straszna

Polskie prawo pracy przewiduje kilka form zatrudnienia pracownika, które różnią się między sobą między innymi rodzajami umowy. Jednym z najbardziej krytykowanych typów jest umowa o dzieło. Jej specyfika polega na tym, że pracodawca otrzymuje wynagrodzenia w zamian za konkretną usługę (dzieło) objętą umową.

Umowa o dzieło nie cieszy się sympatią pracowników, gdyż nie na jej podstawie nie są odkładane ani składki emerytalne, ani zdrowotne. Plusem jest natomiast pobieranie niskiego podatku, a przy tym nieco wyższe wynagrodzenie niż miałoby to miejsce z inną umową.

W jednym jednak wypadku jest możliwość odkładanie powyższych składek. Warunkiem jest posiadanie z danym zleceniodawcą dodatkowego stosunku pracy – np. na podstawie umowy o pracę.