Subskrybuj: Posty | Komentarze

Zrób sobie wolne od pracy

Umowa o pracę gwarantuje pracownikowi dużo więcej korzyści niż umowy cywilnoprawne (np. umowa o dzieło). Jedną z takich zalet jest kwestia urlopów. Polskie prawo pracy gwarantuje każdemu pracownikowi odbywającemu stosunek pracy na podstawie umowy o pracę prawo do różnego rodzaju urlopu, a więc czas wolny od świadczenia swoich obowiązków zawodowych.

Za wykorzystany urlop najczęściej pracownikowi należy się wynagrodzenie, choć kwestia ta zależy od rodzaju urlopu. Najczęściej wykorzystywanym tego typu czasem wolnym jest urlop wypoczynkowy. Można go wykorzystać nawet w czasie trwania okresu wypowiedzenia. Drugim niezwykle ważnym czasem jest urlop macierzyński, a nawet coraz częściej wykorzystywany przez mężczyzn urlop ojcowski. Tego typu ochrona kobiet w ciąży oraz młodych rodziców możliwa jest tylko w przypadku umowy o pracę. Należny urlop, np. wypoczynkowy, można albo wykorzystać w całości za jednym razem, albo rozbijając go na kilka krótszych. Obok urlopów podstawowych, należących się wszystkim pracownikom, istnieją także tak zwane urlopy dodatkowe, które należą się jedynie określonym grupom osób. Można tu wymienić np. nauczycieli, którzy co jakieś czas mają prawo nawet do płatnego rocznego urlopu w celu zregenerowania sił.

Aby móc skorzystać z jakiegokolwiek urlopu, należy złożyć odpowiednie podanie o urlop – nawet jeśli zamierzamy skorzystać z urlopu bezpłatnego. Formularze takich przykładowych wniosków można bezpłatnie pobrać z Internetu, a następnie wydrukować i uzupełnić o potrzebne dane.