Subskrybuj: Posty | Komentarze

Czy znasz swoje prawa w pracy?

Każdy pracownik, zwłaszcza ten, którego stosunek pracy opiera się na umowie o pracę, ma swoje obowiązki, ale też prawa, które pracodawca musi przestrzegać. Wszelkie tego typu uregulowania zostały w zawarte w dokumencie zwanym kodeks pracy. W nim znajdują się wszelkie aktualne przepisy regulujące najważniejsze kwestie dotyczące relacji między pracownikiem a jego pracodawcą (i zakładem pracy). Chodzi tu między innymi o takie dziedziny, jak urlopy, czas pracy, miejsce pracy czy okres wypowiedzenia umowy o pracę.

W przypadku gdy prawa pracownika są w jakikolwiek sposób naruszane, ten ma możliwość dochodzenia swoich praw. Można w tym celu udać się po poradę do prawnika, który pomoże wyegzekwować należne pracownikowi prawa, drugą zaś możliwością jest zgłoszenie się do Państwowej Inspekcji Pracy. Jeśli w jakimś zakładzie pracy łamane są prawa pracownika, można to zrobić nawet anonimowo.

Jednym z najczęściej zgłaszanych problemów jest mobbing w pracy. Ma on miejsce zwłaszcza w firmach prywatnych. Każdą formę prześladowania przez pracodawcę warto zgłaszać.