Subskrybuj: Posty | Komentarze

Zachwyć pracodawcę na rozmowie kwalifikacyjnej

Znalezienie wymarzonej pracy często wiąże się z dziesiątkami wysłanych CV. Z tego też powodu, gdy pracodawca zaprosi nas na dalszy etap rekrutacji, warto odpowiednio się do niego przygotować. Drugim etapem jest zwykle rozmowa kwalifikacyjna. To ona ostatecznie decyduje o tym, czy zostaniemy zatrudnieni w danej firmie. A trzeba mieć na uwadze to, że na rozmowę kwalifikacyjną zostanie zaproszonych wiele osób – wówczas trzeba będzie okazać się najlepszym spośród wszystkich.

Przygotowania do rozmowy kwalifikacyjnej powinny obejmować zarówno wygląd i gestykulację, jak i kwestie merytoryczne – a więc pełna autoprezentacja. W przypadku ubrania powinniśmy koniecznie zadbać o to, by ubiór był przede wszystkim czysty i wyprasowany. Najlepiej jest wybierać ubrania eleganckie (choć nie musi to być koniecznie garnitur czy garsonka). Kobiety powinny pamiętać o tym, by unikać wyzywających strojów oraz mocnego makijażu. Nasz wygląd powinien wzbudzać zaufanie. Podobnie powinno być z zachowaniem. Pamiętajmy o podaniu ręki na początku spotkania, mówmy pewnym siebie głosem, uśmiechajmy się i patrzmy prosto w oczy rozmówcy. Rąk z kolei nie trzymajmy skrzyżowanych. Nasza postawa powinna wskazywać otwartość, przyjazne nastawienie oraz optymizm.

Nasza autoprezentacja to również pytania i odpowiedzi na rozmowie kwalifikacyjnej. Zanim udamy się na spotkanie z potencjalnym pracodawcą, pomyślmy o tym, o jakie informacje może on nas zapytać. Pytania te mogą dotyczyć szczegółów na temat informacji, które umieściliśmy w CV lub liście motywacyjnym, a jeśli mieliśmy dłuższą przerwę w pracy zawodowej, możemy otrzymać pytanie o powód takiego stanu rzeczy. Na rozmowie kwalifikacyjnej mogą też zostać sprawdzone nasze kompetencje, np. praktyczna obsługa komputera czy rozmowa we wskazanym języku obcym. Niemal na każdej rozmowie kwalifikacyjnej pojawiają się też takie pytania, jak „dlaczego chcemy pracować właśnie tutaj”, „jakiego wynagrodzenia oczekujemy”, a także „dlaczego pracodawca ma wybrać właśnie ciebie”.