Subskrybuj: Posty | Komentarze

Przeczytaj, jeśli chcesz wypowiedzieć umowę o pracę

Istnieje kilka sposobów na to, by rozwiązać umowę o pracę. Niewątpliwie jednak najczęściej stosowane jest tutaj wypowiedzenie umowy o pracę. Dokument ten może zostać złożony zarówno przez pracownika, jak i przez pracodawcę. Warto zaznaczyć również fakt, iż ten sposób rozwiązywania współpracy może być wykorzystany także w przypadku umowy zlecenie i umowy o dzieło.

Warunki, jakie powinno spełniać wypowiedzenie,, opisane są i regulowane przez Kodeks Pracy. Podstawowe kwestie, o których należy pamiętać to fakt, iż wypowiedzenie zawsze musi mieć formę pisemną i musi zostać dostarczony drugiej stronie do rąk własnych. Natomiast od dnia wręczenia wypowiedzenia liczy się jego okres. Jego długość zależy z kolei od tego, jak długi jest nasz staż w danym miejscu pracy na podstawie wypowiadanej umowy. Mówiąc krótko, im dłużej pracujemy, tym dłuższy jest okres wypowiedzenia. W niektórych przypadkach długość okresu wypowiedzenia może zostać zawarta w podpisywanej umowie (dotyczy to zwłaszcza innych typów umowy niż umowa o pracę). Jeśli tak się nie dzieje, wówczas bierze się pod uwagę regulacje Kodeksu Pracy. I dla przykładu, w przypadku umowy na czas nieokreślony przyjmuje się, że długość okresu wypowiedzenia wynosi: 2 tygodnie dla pracownika pracującego nie dłużej niż pół roku; miesiąc, jeśli pracownik przepracował od 6 miesięcy do trzech lat. Z kolei gdy staż pracy przekracza 3 lata, wypowiedzenie trwa 3 miesiące. Można w tym czasie wykorzystać zaległe urlopy czy dni wolne należne za nadgodziny. Należy pamiętać również o tym, że za pomocą wypowiedzenia można rozwiązać umowę na czas określony, nieokreślony, a także zawartą na okres próbny. Ponadto dokument ten może złożyć każda ze stron stosunku pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę na podstawie wypowiedzenia musi, oczywiście, posiadać także odpowiednią formę pisemną. Jeśli nie wiesz, jak powinien wyglądać taki dokument, koniecznie zapoznaj się z jego wzorem. Darmowy wzór wypowiedzenia umowy o pracę wystarczy jedynie wydrukować i uzupełnić potrzebne dane i informacje.