Subskrybuj: Posty | Komentarze

A co w przyszłym roku szkolnym?

Zanim skończy się dany rok szkolny dyrektor ma mnóstwo pracy w związku z tym, co ma nadejść po wakacyjnym wypoczynku. Posiłkując się podstawą prawną dyrektor musi stworzyć dokument określający w sposób szczegółowy wytyczne dotyczące nauczania i opieki. Praca ta musi zostać zatwierdzona przez odpowiedni organ prowadzący.

Informacje, dzięki którym można stworzyć plan pracy szkoły, wchodzący w skład arkusza organizacji szkoły, są zawarte w załącznikach do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznych szkół. W planie pracy muszą być zawarte dane na temat wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Oczywiście należy w nich zawrzeć także informacje na temat zajęć z religii i wychowania do życia w rodzinie i etyki. Nie może w nich brakować adnotacji na temat dodatkowych zajęć.

141389992164716700W tym ważnym dokumencie powinno się także uwzględnić wymagania, które stawia na piedestale kuratorium oświaty nadzorujące szkołę, a także wewnątrzszkolne prawo oświatowe. Aby dobrze rozplanować pracę nauczycieli trzeba skupić się na tym, jakie są priorytety działań na dany rok – należy je zapisać w tymże dokumencie. Bez wątpienia w roku szkolnym 2013/2014 do jednych z najważniejszych zadań stojących przed naszym szkolnictwem należy ułatwienie młodszym, sześcioletnim dzieciom startu w szkole. W takim planie nie może też zabraknąć celów i koncepcji dotyczących sposobów ich realizacji. Sporządzając dokument powinno się wypunktować w ramce zadania, a także zaznaczyć, kto jest odpowiedzialny za ich realizację. Oczywiście na realizację tych zadań wyznaczone osoby, czyli nauczyciele, wychowawcy i dyrekcja, będą mieć określony czas, i to również musi w planie zostać uwzględnione. Nie można także zapomnieć o pracy opiekuńczej szkół, dobre plany pracy szkoły muszą zawierać także informacje związane z tym, jak ma wyglądać praca pedagogów, a także tego, w jaki sposób uczniom ma zostać zapewnione bezpieczeństwo.