Subskrybuj: Posty | Komentarze

Poznaj rodzaje etykiet produktowych FSC

FSC jest to międzynarodowa organizacja kładąca w swoich działaniach nacisk na odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi. Została powołana do życia w 1993 roku, a początki działalności jej na terenie Polski datowane są na rok 2001. Jedną z głównych zasad FSC jest oznakowanie logiem FSC produktów pochodzących z certyfikowanych obszarów leśnych. Zobacz jakie formy logo są umieszczane – odnoszą się one do składu lub pochodzenia drewna.

Rodzaje etykiet produktowych FSC

Na produktach posiadających certyfikat FSC można znaleźć jeden z trzech rodzajów etykiet:

  1. Etykieta FSC 100%, która zapewnia, że cały produkt został wykonany z drewna pochodzącego z lasów zarządzanych zgodnie z polityką FSC, czyli posiadających certyfikat.
  2. Etykieta FSC mieszane, zapewnia, że 70% drewna wykorzystanego do produkcji produktu pochodzi z lasów zarządzanych zgodnie z zasadami FSC, czyli posiadających certyfikat a pozostałe 30% jest drewnem kontrolowanym.
  3. Etykieta FSC z recyklingu, zapewnia, że materiał użyty do produkcji danego produktu jest surowcom powtórnie przetworzonym.

Czym jest drewno kontrolowane?

141172498993231000Kategoria drewna kontrolowanego pojawiała się jako reakcja stowarzyszenia FSC na brak odpowiedniej ilości materiału z certyfikatem FSC. Bowiem po mimo wzrastającej ilości lasów z certyfikatem FSC, wciąż przedsiębiorcy z branży drzewno-papierniczej mieli problem z pozyskaniem certyfikowanego drewna, który stanowi warunek umieszczenia na produkcie logo FSC. Dlatego, aby umożliwić im wyrób certyfikowanych produktów, dopuszczono tworzenie towarów z materiałów mieszanych (czyli pochodzących z certyfikowanych i niecertyfikowanych lasów, w proporcjach 70:30). O czym mówi kategoria – Etykieta FSC mieszane.

Rodzaje certyfikatów FSC

System FSC wyróżnia dwa rodzaje certyfikatów:

  • Certyfikat gospodarki leśnej FSC FM przeznaczony jest dla właścicieli i zarządców obszarów leśnych.
  • Certyfikat FSC CoC przeznaczony jest dla wszystkich przedsiębiorców branży drzewnej, papierniczej, handlowców, dystrybutorów, pośredników, drukarni, wydawnictw itp.