Subskrybuj: Posty | Komentarze

Nowe przepisy dyrektywy ATEX 114

atexDyrektywa ATEX dotyczy urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do stosowania w przestrzeniach zagrożonych niekontrolowanym wybuchem.

Przykładami takich miejsc są kopalnie węglowe, rafinerie, fabryki, rurociągi czy zakłady przemysłowe z sektora chemicznego. W trosce o bezpieczeństwo osób tam pracujących wprowadzono dyrektywę, która jasno opisuje, jakie wymagania musi spełniać sprzęt wykorzystywany do pracy właśnie na tych terenach.

Przedsiębiorcy, którzy podlegają wymaganiom tej dyrektywy muszą wiedzieć, że z dniem 20 kwietnia 2016 roku weszły w życie nowe przepisy dyrektywy ATEX. Więcej informacji na ten temat w dalszej części artykułu.

26 lutego 2016 roku Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej przyjęły dyrektywę ATEX 114 nr 2014/34/EU w sprawie ujednolicenia ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w miejscu potencjalnie zagrożonym wybuchem. Dyrektywa ta zastąpiła dotychczas obowiązującą dyrektywę ATEX (94/9/WE), która z kolei zastąpiła w 2014 roku ATEX 95.

Jakie zmiany wprowadzają nowe przepisy?

Nowe przepisy objęły także importerów i dystrybutorów, a nie tylko producentów, systemów ochronnych oraz sprzętu zabezpieczającego, sterującego i regulacyjnego wykorzystywanego do pracy na terenie, gdzie ryzyko wystąpienia wybuchu jest większe.

Producenci zobowiązani są do zastąpienia dotychczasowych deklaracji zgodności CE, nowymi deklaracjami UE.

Dyrektywa uzupełniająca ATEX 137, o której więcej możesz przeczytać na stronie http://www.bureauveritas.pl.

Jakie kwestie pozostają bez zmian?

Zmianami nie zostały objęte takie zagadnienia jak: lista norm zharmonizowanych, procedury oceny zgodności czy zasadnicze wymagania w obszarze zdrowia i bezpieczeństwa.

Dobra wiadomość dla firm posiadających dyrektywę ATEX jest taka, że certyfikaty wydawane na podstawie poprzedniej dyrektywy są jak nadal ważne. W razie jakichkolwiek wątpliwości warto jest zasięgnąć konsultacji firmy, która wydała nam certyfikat.